Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Bộ Kế hoạch và đầu tư trả lời kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tại công văn số 4762/BKHĐT ngày 19/06/2024i

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị về các khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, công văn số 98/ĐĐBQH ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa XV.
Bộ Kế hoạch và đầu tư trả lời tại công văn số 4762/BKHĐT ngày 19/06/2024 như sau:  
1. Về nội dung kiến nghị đối với dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh: Sử dụng ngân sách tỉnh tham gia vào dự án, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai theo hình thức PPP; xem xét cân đối nguồn ngân sách Trung ương khoảng 50% (khoảng 4.600 tỷ đồng) phần tham gia của ngân sách nhà nước. Đồng Nai sẽ bố trí 50% còn lại để dự án đảm bảo tính khả thi.
- Theo quy hoạch tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiến trình đầu tư Dự án thực hiện trước năm 2030.
VANH dAI 4_800_10072024133043.jpg 
Hình ảnh Dự án đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Đồng Nai
- Tại văn bản số 1263/TTg-CN ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo: “Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức điều phối triển khai thực hiện các dự án ưên toàn tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông bảo sổ 180/TB-VPCP ngày 09/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp hướng dẫn các địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật”.
- Tại văn bản số 6032/VPCP-CN ngày 07/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo: “giao UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối tổng hợp việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - thành phố Hồ Chí Minh
- Do đó, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương có Dự án đi qua để nghiên cứu phương án đầu tư đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đồng thời nghiên cứu lập hồ sơ báo cáo tiền khả thi Dự án, trong đó xác định rõ tổng mức đầu tư, phần vốn ngân sách nhà nước tham gia (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương), phân kỳ thực hiện Dự án (xác định rõ nhu cầu vốn NSTW thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030).
- Sau khi hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, tổng họp kiến nghị của Tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện Dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
            2. Về Nội dung kiến nghị: Quốc hội chấp thuận chủ trương cho phép tỉnh Đồng Nai sử dụng 1.900 lô còn dư trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đế bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Địa phương sẽ nộp nguồn tiền sử dụng đất, nguồn thu tiền hạ tầng tái định cư của 1.900 lô này về ngân sách Trung ương theo quy định.
 LOCAN_800_10072024133043.jpg
        Hình ảnh khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn
- Chính phủ đã có Tờ trình số 671/TTr-CP ngày 28/11/2023 kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua nội dung: “Cho phép bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Tuyến đường giao thông kết nối T1, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành ” tại Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
- Tại văn bản số 768/UBTVQH15-KT ngày 26/3/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau: “1. Chính phủ trình Quốc hội vào thời điểm cuối kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2023) nên không kịp thời gian để Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội cho ý kiến. 2. Tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, táỉ định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành quy định: “Toàn bộ khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án được hoàn trả vào ngân sách Trung ương”. Như vậy, sau khi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phần diện tích đất còn lại của khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn phải được đấu giá và hoàn trả vào ngân sách Trung ương theo quy định của Nghị quyết số 53/2017/QH14 và pháp luật có liên quan. ”
- Tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 23/4/2024 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến giao thông kết nối TI, T2 vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao: “Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về khoản 2 văn bản số 768/UBTVQH15-KT ngày 26/3/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo đúng Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội ”,
- Do đó, đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 177/TB-VPCP nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Về kiến nghị một số nội dung chưa thống nhất giữa các quy định tại Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024, Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên đối với quy định hình thức lựa chọn Nhà đầu tư các dự án cấp nước và dự án liên quan đến xử lý chất thải (trong cùng một nội dung quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP quy định dự án tại điểm b (dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt), điểm g (Dự án đầu tư xây dụng công trình cấp nước) khoản 4 Điều 1 thuộc diện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; tuy nhiên điểm c khoản 6 Điều 1 quy định các dự án trên không thuộc diện đấu thầu do dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai). Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể bằng văn bản hình thức lựa chọn Nhà đầu tư đối với các dự án cấp nước và dự án liên quan đến xử lý chất thải.
- Theo quy định tại điểm b và điểm g khoản 4 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, dự án lĩnh vực xử lý chất thải rắn và xây dựng công trình, hệ thống cấp nước thuộc phạm vi điều chỉnh dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
- Tại khoản 5 Điều 1 quy định điều kiện xác định dự án thuộc trường hợp đấu thầu và tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định trường hợp dự án không tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định, trong đó gồm dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP thì việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 23/2024/NĐ-CP.
- Ngoài ra, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2024, Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất tại Điều 79 của Luật này và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
- Do vậy, đề nghị Tỉnh Đồng Nai cập nhật quy định tại Luật Đất đai năm 2024 để nghiên cứu, thực hiện khi Luật này có hiệu lực thi hành.
4. Về kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà đầu tư không có căn cứ, cơ sở pháp lý thể hiện Dự án được gia hạn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khi không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
- Theo điểm d khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư là quy định chuyển tiếp để điều chỉnh tiến độ đối với dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành.
- Do vậy, đối với dự án đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi kéo dài tiến độ thực hiện dự án quá 12 tháng. Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Nguyễn Thị Thu Hà

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'ddbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​​