Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14

​Cử tri kiến nghị:  Để có cơ sở xử lý các dự án ưu đãi đầu tư có sử dụng đất công, đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, hướng dẫn việc có đấu giá hay không đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất công vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư mà Điều 9 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước có thời hạn.

*Về nội dung trên Bộ Tài chính trả lời ( Công văn số 14584/BTC-QLCS ngày 22/11/2018 của Bộ Tài chính V/v trả lời kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14) như sau:

1. Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất; theo đó, “sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 của Luật này” thì không phải đấu giá quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn chưa quỵ định miễn tiền thuê đất như thế nào thì không phải đấu giá quyền sử dụng đất (miễn toàn bộ thời gian thuê hay miễn một số năm), vấn đề này không phụ thuộc phạm vi quy định tại chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất mà thuộc phạm vi hướng dẫn của chính sách thi hành Luật Đất đai năm 2013 liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất.

2.Theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước các thời kỳ (cụ thể: Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngay 03/12/2004, Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngàỵ 15/5/2014, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ,...), chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước có nhiều mức độ khác nhau như: (i) Miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê; (ii) Miễn tiền thuê đất trong một số năm; (iii) giảm tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê thì không phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; còn trường hợp miễn tiền thuê đất trong một số năm hoặc giảm tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cần phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất thuộc chức năng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

3.Ngoài ra, đối với tài sản công (gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh,...) thì việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.


Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'ddbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​​