Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, mai táng, thôi việc cho cán bộ, công chức cấp xã, ấp (khu phố)
​- Đối với người hoạt động không chuyên trách:
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc (không quy định đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố). Tại Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể về chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có chế độ hỗ trợ thôi việc).
Theo đó, việc quy định cụ thể chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
- Đối với người hoạt động chuyên trách:
Về chế độ mai táng thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, trả lời.
Về bảo hiểm y tế thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Y tế xem xét, trả lời.

Trên đây là nội dung trả lời cử tri Đồng Nai của Bộ Nội vụ tại công văn số 4782, 4783/BNV-CQĐP ngày 25/9/2022.

 Kiều Trang

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​