Bộ Tài chính trả lời cử tri Đồng Nai sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
​Bộ Tài chính có công văn số 7344/BTC-QLCS ngày 27/7/2022 trả lời việc thanh tra, kiểm tra, thi hành pháp luật đối với cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý đất công của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai như sau:
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ- TTg ngày 19/01/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021) thay thế cho Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 và Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021.
Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện 3 nội dung cụ thể: 

+ Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trong đó, có việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất;

+ Có Công văn số 8238/BTC-QLCS ngày 26/7/2021 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và kiểm tra tình hình thực tế thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Có Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công; theo đó, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện xử lý theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật trong đó lưu ý một số nội dung: Xử lý dứt điểm trình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích...); thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thẩm định giá và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, xác định giá bán khi thực hiện phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

​                                                              Trọng Vũ 

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​