Bộ kế hoạch và Đầu tư trả lời sớm các kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
 

Theo đó, văn bản số 4894/BKHĐT-TH ngày 19/7/2022 trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định  Luật Doanh nghiệp là rõ ràng, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, cũng như mục tiêu đảm bảo không để thất thu ngân sách nhà nước, cụ thể:

+ Về việc xác định các giá trị m2, m3 để đưa vào hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sau khi lựa chọn đuợc nhà đầu tư 

Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của phần diện tích đất cần giải phóng mặt bằng (m2) được xác định trên cơ sở bồi thường về đất; chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất (nếu có); chi phí bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, tài sản trên đất; thiệt hại về sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất (nếu có); tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất (nếu có) gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ khác; và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điểm a khoản 3 Điều 48 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định việc xử lý phần chênh lệch giữa giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu với giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xác định giá trị m3 thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022), trong đó có nguyên tắc xác định khu đất, quỹ đất tham chiếu cũng như xác định tính tương đồng về địa điểm của các khu đất, quỹ đất này.

+ Về chấp thuận Nhà đầu tư đối với trường hợp có một Nhà Đầu tư đáp ứng năng lực kinh nghiệm, dự án không thực hiện đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nên chưa có xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà không phải xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3). Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (khoản 2 Điều 51, điểm k khoản 2 Đỉều 47) quy định hồ sơ mời thầu gồm giá trị m3.

Như vậy, giá trị m3 chỉ được xác định đối với dự án đáp ứng điều kiện tổ chức đấu thầu rộng rãi. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Thông tư số 09/2021/TT- BKHĐT không quy định về việc xác định cũng như yêu cầu nhà đầu tư nộp giá trị m3 trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm.

​Kim Thoa

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​