Kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai được Bộ kế hoạch và Đầu tư trả lời sớm
 

Ngày 19/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4894/BKHĐT-TH trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai khẳng định: Luật Doanh nghiệp là rõ ràng, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, cũng như mục tiêu đảm bảo không để thất thu ngân sách nhà nước cụ thể:

+ Về việc xác định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư:

Khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: “Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư”.

Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, việc xác định nhà đầu tư được thể hiện tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Về việc chuyển nhượng dự án đầu tư (được quy định tại Luật Đầu tư) thuộc trường hợp thay đổi nhà đầu tư theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư. Việc chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp (được quy định tại Luật Doanh nghiệp) không làm thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án mà chỉ làm thay đổi chủ sở hữu doanh nghiêp (tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư). Đây là hai thủ tục khác nhau.

+ Việc đóng, nộp thuế thu nhập từ mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Việc mua, bán, chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền sử dụng đất được điều chỉnh bởi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư năm 2020, hệ thống các văn bản hướng dẫn và pháp luật có liên quan.

Quy định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư không quá 24 tháng tại Luật Đầu tư nhằm tương thích với quy định về việc gia hạn sử dụng đất tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Về đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án Khu dân cư được sửa đổi tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

Về xác định cơ quan nhà nước và thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp dự án thực hiện trong khu công nghiệp và nhà đầu tư đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp và đã được ban Quản lý khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì xem xét thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp này thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp.

Về việc áp dụng quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014. Theo đó, trường hợp nhà đầu tư chưa ký Thỏa thuận ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư trước ngày Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Về việc xác định giá trị tổng mửc đầu tư dự án để phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất và lập hồ sơ yêu cầu, sơ tuyển, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư, đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có mục tiêu đầu tư (đầy đủ các hạng mục với chỉ tiêu cơ bản), quy mô đầu tư, vốn đầu tư của dự án. Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án phải cam kết thực hiện dự án theo đúng mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư được thống nhất từ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và hợp đồng dự án mà không có sự bất bình đẳng trong quá trình đấu thầu.

​Kim Thoa

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​