Kiến nghị về Luật Đầu tư công năm 2019 của tỉnh Đồng Nai được Trung ương phản hồi
 

Ngày 19/7/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4894/BKHĐT-TH trả lời kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai liên quan đến Luật Đầu tư công năm 2019 có 3 vấn đề cụ thể

+ Về giao cơ quan chuyên môn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nêu rõ:

Tại khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công quy định Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Như vậy, UBND cấp tỉnh có thể giao UBND cấp dưới lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Việc này để đảm bảo có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn trong quá trình xây dựng các nội dung chủ yếu của dự án, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, nếu giao cho Ban Quản lý dự án, có thể xảy ra tình trạng "khép kín" khi Ban Quản lý dự án vừa là đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, vừa là đơn vị thực hiện dự án sau khi được phê duyệt.

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành: Tỉnh chưa nêu rõ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành có trực thuộc UBND cấp tỉnh hay không. Đối với trường hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND cấp tỉnh, hiện nay chưa có quy định rõ các Ban Quản lý dự án đầu tư trực thuộc UBND cấp tỉnh được tổ chức theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập là cơ quan chuyên môn, do đó chưa đủ cơ sở giao các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND cấp tỉnh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tuy nhiên có thể giao các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu cho cơ quan chủ trì lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

san bay25-7-2022.jpg
Hình dự án Cảng HKQT Long Thành

+ Về hướng dẫn cụ thể đối với các chi phí thực hiện trong giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Bộ KHĐT xác định

Giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, định mức lập, thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư không được quy định trong Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định hướng dẫn do nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho từng loại dự án đòi hỏi có những hoạt động mang tính đặc thù riêng, nên chi phí để lập dự toán chuẩn bị đầu tư này sẽ khác nhau và không thể quy định chung trong Nghị định.

Do đó, đề nghị tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định về định mức từng hoạt động trong nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (chi phí khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; thẩm định, quyết định quyết định đầu tư dự án...) quy định tại các văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành (Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng) như Thông tư số 16/2019/TT- BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng,... để triển khai thực hiện.

+ Về nội dung quy định đối với cấp quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn công văn nêu rõ đối với các dự án nhóm B, C do cấp huyện, xã quản lý sử dụng vốn ngân sách địa phương và các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện, xã quyết định đầu tư (có kẻo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án do những nguyên nhân khách quan) phải báo cáo HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án

Việc quy định giới hạn thời gian bố trí vốn và cấp quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn nhằm tạo kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện dự án, khuyến khích các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung bố trí vốn để hoàn tất dự án trong thời gian phù hợp, tránh bố trí vốn dàn trải, giảm hiệu quả sử dụng vốn. Mặt khác, Luật Đầu tư công 2019 đã phân cấp rất mạnh trong việc phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn hằng năm cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nhằm bảo đảm việc bố trí vốn cho các dự án phù hợp với thời hạn bố trí theo quy định tại Luật.

Kim Thoa

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​