Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV
​Tại kỳ họp thứ ba-Quốc hội khóa XV Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính nội dung liên quan đến việc lưu giữ hàng hóa nhậu khẩu của Hải quan.
Về nội dung trên, ngày 22/6/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 5935/BTC-TCHC trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai như sau:
Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có hàng gửi kho ngoại quan, hàng lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế nhưng quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội tại Tờ trình số 376/TTr-CP ngày 05/10/2021 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, trong đó có kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 61 Luật Hải quan về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan như kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. 

Tại cuộc họp với các Ủy ban của Quốc hội Chủ tịch Quốc hội đã kết luận: không kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung nội dung gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế trong Luật Hải quan; đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID “19 (Thông báo số 528/TB-TTKQH ngày 26/11/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội).

Thực hiện Thông báo trên, ngày 02/12/2021 Chính phủ có Tờ trình số 537/TTr-CP gửi ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra tại báo cáo số 383/BC-ƯBPL15 ngay 07/12/2021, theo đó, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID - 19, Nghị quyết quy định:

“1. Hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ, bao gồm cả thời gian gia hạn theo quy định tại Điều 47 và Điều 61 của Luật Hải quan số 54/2014/QH 13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 35/2018/QHI4, phát sinh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định so 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc công bố dịch COVID-19 đến ngày người có thẩm quyền công bố hết dịch COVID- 19 trên phạm vi toàn quốc, được tiếp tục lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu gỉữ quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, điều kiện phát triến kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, quyết định chấm dứt áp dụng việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan trước khi kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này”.

Trọng Vũ​ 

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​