Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
 

​Vừa qua, Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 139-KH/ĐĐQH15 ngày 19/8/2021 về tăng Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số yêu cầu bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/ÁIDS, tiến tới chấm dút dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS để thể chế hóa kịp thời, toàn diện quan điểm, đường lối của Đảng, khắc phục những bất cập của hệ thống pháp luật hiện tại, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Bảo đảm xây dựng Kế hoạch cụ thể, thiết thực, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biếu Quốc hội.

hinh huong 11-9-2020ngheo.jpg 
 
Hình kỳ họp thứ nhất QH khóa XV

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, cần thực hiện những nội dung và giải pháp: Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS đến các đảng viên thuộc quyền quản lý của Đảng đoàn Quốc hội theo phân cấp quản lý trong tổ chức Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội qua nhiều hình thức:

Lồng ghép vào nội dung Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong cuộc họp thường kỳ của tổ Đảng,chi bộ; Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo đại biểu nhân dân, Kênh truyền hình Quốc hội, cổng thông tin điện từ Văn phòng Quốc hội.

Qua đó, về hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS được đặc biệt quan tâm, về việc này, Đảng đoàn Quốc hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy ban của Quốc hội thực hiện. Việc giám sát thực hiện đực giao cho Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện. Đoàn ĐBQH, ĐBQH các tỉnh thành phố quan tâm xác định các quy định đến nội dung phòng, chống HIV/AIDS trong các dự án luật, pháp lệnh khi thảo luận, góp ý kiến; tăng cường công tác giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm và theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, theo quy định của các luật, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyễn Hương

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​