Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
 
 

​Ngày 19/8/2021 Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 để quán triệt, thống nhất trong các cấp ủy, Tổ đảng Thường trực Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH và Văn phòng Quốc hội. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu, tăng dần khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng mục tiêu đến năm 2030. Giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân hàng năm từ 4%, huyện nghèo giảm từ 5,5% trở lên; duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2030; phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

huong 12-9-2021aid.jpg 
 
Hình:Thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV

Theo đó, có 3 hình thức để thực hiện là:

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chủ trương, chính sách, pháp luật cùa Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững đến các đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng đoàn Quốc hội theo phân cấp quản lý trong tổ chức Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội qua các hình thức sau:

Lồng ghép vào nội dung Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong cuộc họp thường kỳ của tổ Đảng, Đảng bộ cơ quan và Chi bộ; 

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Đại biêu nhân dân, kênh Truyền hình Quốc hội, Công thông tin Quốc hội, Trang thông tin nội bộ Intranet Văn phòng Quốc hội và các hình thức tuyên truyền khác.

Dịp này Đảng đoàn Quốc hội cũng đề ra 03 nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể:

Việc thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo và giám sát việc thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân và bảo trợ xã hộỉ đối với hộ nghèo không có khả năng ỉao động.

Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo; việc lồng ghép các chỉ tiếu về giảm nghèo bền vững trong các chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế “ xã hội; việc bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo.Các cơ quan của Quốc hội đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Thời gian thực hiện: hằng năm và theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, theo quy định của các luật, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyễn Hương

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​