Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
 

​“Cử tri kiến nghị cần có quy định trách nhiệm của những người có thẩm quyền giới thiệu, đề cử nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan tồ chức. Vì trong thời gian qua, có nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan sai phạm, nhưng chưa có quy định về trách nhiệm của người đã thực hiện việc giới thiệu đề cử. Vì vậy, cử tri kiến nghị cần có quy định trách nhiệm của người đã thực hiện việc giới thiệu, đề cử các chức danh lãnh đạo, quản lý khi phát hiện sai phạm, nhằm có sự rà soát và cân nhắc đánh giá cán bộ kỹ lưỡng trước khi tiến hành giới thiệu nhân sự để hạn chế sai sót trong công tác cán bộ”

*Về nội dung trên, công văn số 6650/BNV-CCVC ngày 17/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 19/12/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 105-QĐ/TW đã quy định nguyên tắc quản lý cán bộ, trong đó đã quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quyết định về công tác cán bộ, đồng thời quy định trách nhiệm cá nhân, tập thể đề xuất, cơ quan tham mưu; cơ quan thẩm định; phải chịu trách nhiệm về đề xuất, tham mưu, thẩm định, quyết định của mình (Khoản 2.2 và Khoản 2.3 Điều 2 Quy định số 105- QĐ/TW).

Tại Quy định số 105-QĐ/TW đã quy định quy trình bổ nhiệm 05 bước để cụ thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng bước thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ. Căn cứ quy trình bổ nhiệm cán bộ tại Quy định số 105-QĐ/TW, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định và quản lý công chức và viên chức. Tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể về quy trình 05 bước trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, đối với công tác bổ nhiệm cán bộ, trình tự, thủ tục đã được thể chế hóa về mặt nhà nước. Do vậy, đối với những sai phạm trong thực hiện quy trình 05 bước đã có căn cứ pháp lý để xử lý sai phạm, những sai phạm “cố ý”, có liên quan đến quy trình bổ nhiệm 05 bước sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đặc biệt các sai phạm về chạy chức, chạy quyền; sai phạm về phòng, chống tham nhũng thì kiên quyết yêu cầu xử lý, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

“Cử tri kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan thực hiện tốt trong công tác giải quyết chế độ nghỉ hưu nhận trợ cấp một lần cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Vì thời gian qua, việc thực hiện giải quyết công tác này còn nhiều bất cập, đặc biệt gây thiệt thòi cho những người có quá trình cống hiến lâu năm”

*Về nội dung trên, công văn số 6650/BNV-CCVC ngày 17/12/2020 của Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định: “người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn...”. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và được hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc chế độ hưu trí theo các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

​Trọng Vũ

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​