Văn phòng Đoàn ĐBQH

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

tỉnh Đồng Nai

Trụ sở : Số 377, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: 02513.847.742; Fax: 02513.847.741

 

I.  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

       Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.

       ​Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trực thuộc Văn phòng Quốc hội

​II. NHIỆM VỤ.

1. Trong công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có những nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của ủy ban thường vụ Quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về luật, pháp lệnh; 

b) Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Đoàn đại biểu Qụốc hội trong phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội tại địa phương;

c) Tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

d) Tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

đ) Phối hợp phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của các cơ quan của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội;

e) Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và cả năm; báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 06 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Trong công tác hành chính, tổ chức, quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có những nhiệm vụ sau đây:

a) Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, quản lý kinh phí và tài sản của Đoàn đại biểu Quốc hội đê bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biêu Quốc hội;

b) Xây dựng quy hoạch, kể hoạch đầo tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức, người lao động của Vãn phòng Đoàn đại biêu Quốc hội theo phân cấp quản lý cán bộ và quy đỉnh của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, bảo vệ.

3. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có những nhiệm vụ sau đây:

a) Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội giữ mối liên hệ cồng tác với các cơ quan trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương; Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương;

b) Xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; tổ chức nghiên cứu, ứrig dụng công nghệ thông tin vào công tảc của Văn phòng;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao

  Đỗ Thị Hải Yến
  Sinh ngày: 01/5/1967
  Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh
  Trình độ chuyên môn: Ths​.Báo chí
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Ngày vào làm việc: 06/2007

​ 6.jpg

  ​Phạm Nguyễn Hoài Phương​

  Sinh ngày:26/6/1963

  Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Trình độ chính trị: Cao cấp

  Ngày vào làm việc: 02/2007

 
  Nguyễn Thị Thu Hà

  Sinh ngày: 03/6/1973

  Chức vụ: Kế toán trưởng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

  Trình độ chính trị:

  Ngày vào làm việc: 11/2010

 
​  Nguyễn Thị Kim Thoa

  Sinh ngày: 28/6/1980

  Chức vụ: chuyên viên

  Trình độ chuyên môn : Ths. Kinh tế

  Trình độ chính trị: sơ cấp

  Ngày vào làm việc: 05/2015​  Đào Duy Thiên Ân

  Sinh ngày: 09/6/1985

  Chức vụ: : chuyên viên

  Trình độ chuyên môn:

  Trình độ chính trị: sơ cấp

  Ngày vào làm việc: 02/2012
 
​  Nguyễn Thị Hương

  Sinh ngày: 20/8/1984

  Chức vụ: : chuyên viên

  Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngữ văn, cử nhân Luật

  Trình độ chính trị: sơ cấp

  Ngày vào làm việc: 06/2011


  Trần Thị Ngọc Hoa

  Sinh ngày:02/10/1971

  Chức vụ: : nhân viên

  Ngày vào làm việc: 03/2015

 
 
 Nguyễn Hữu Tuấn

Sinh ngày: 19/12/1958

Chức vụ : chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: trung cấp

Ngày vào làm việc: 12/2003​


 

Video Clip

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử VP. ĐBQH tỉnh Đồng Nai 

Lượt truy cập

Hình ảnh hoạt động

đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng​
Địa chỉ: Số 377 đường 30/4, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.947.948; Fax: 02518.820.286​; Email:
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Nai'
hoặc 'www.dbqh.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​