Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TinTuc-HinhAnh: chu liem phat bieu hoi truong

Name

chu liem phat bieu hoi truong

Preview

Picture

Title

Đại biểu Huỳnh Thanh Liêm phát biểu tại hội trường -Ảnh: kim thoa

File Type

jpg

Picture Size

500 x 375

Date Picture Taken

6/2/2017 3:02 PM

Description

 

Keywords

 
Created at 6/5/2017 8:59 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 6/5/2017 9:00 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa