Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TinTuc-HinhAnh: chi thanh phat biêu -viet bai

Name

chi thanh phat biêu -viet bai

Preview

Bà Phan Thị Mỹ Thanh - PBT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu - ảnh Kim thoa

Title

                               

File Type

jpg

Picture Size

500 x 375

Date Picture Taken

5/25/2017 2:57 PM

Description

Bà Phan Thị Mỹ Thanh - PBT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu - ảnh Kim thoa

Keywords

 
Created at 6/1/2017 11:00 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 6/1/2017 11:01 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa