Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

45/2017/QH14

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Nghị quyết

Thể loại:ID

4

Attachments

giam sat von tai san nha nuoc.pdf    
Created at 7/6/2017 3:00 PM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 7/11/2017 9:29 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa