Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước 2015

Title

Thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước 2015

Loại tin

Tin hoạt động đoàn đbqh tỉnh

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước 2015

Nội dung

​Sáng nay 12/6/2017 Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình họat động giám sát của Quốc hội năm 2018

anh 12-6.jpg


Biểu quyết thông qua  Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với kết quả 410 đại biểu  tán thành đạt 83.5%, số không tán thành 30 đạt  6.11%, 02 đại biểu không biểu quyết đạt 0.41%. Như vây với kết quả biểu quyết đa số đại biểu tán thành  thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 các đại biểu đề nghị xem xét các khoản tạm ứng, khoản vay nước ngoài, hoàn thiện các văn bản chính sách không còn phù hợp.

Sáng cùng ngày Quốc hội đã  nghe Chủ tịch Cu-ba Esteban Lazo Hermandez phát biểu ý kiến tại hội trường.


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

5

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/12/2017 10:25 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 6/28/2017 9:43 AM by System Account