Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Title

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Loại tin

Tin tức sự kiện

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Nội dung

​Chiều ngày 07/6/2017 tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Tại buổi thảo luận các đại biểu có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, về các hành vi bị nghiêm cấm...

anh luat rung 9-6.jpg
             ĐBQH nguyễn Thị Như Ý -phát biểu tại buổi thảo luận -ảnh : Kim Thoa

Buổi sáng cùng ngày tại hội trường đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.


Hình minh họa

 

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

3

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/9/2017 8:31 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 6/13/2017 11:07 AM by System Account