Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016

Title

Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016

Loại tin

Tin tức sự kiện

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016

Nội dung

​Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016

Chiều ngày 25/5/2017  thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017 và Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

tong quan -viet bai.jpg
                       Quang cảnh buổi thảo luận tổ -ảnh: Kim Thoa
Tham gia thảo luận tại tổ gồm có các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Thái Bình và Cao Bằng. Phát biểu tại buổi thảo luận bà Phan Thị Mỹ Thanh –phó bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhất trí với đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên cần bổ sung giải pháp liên kết các tổ hợp sản xuất lại cho các ngành, lĩnh vực của các ngành, các thành phần kinh tế ngoài nhà nước.Bên cạnh đó đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan có giải pháp hiệu quả trong xúc tiến mở rộng thị trường đầu ra cho xuất khẩu nhất là xuất khẩu nông sản, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

chi thanh phat biêu -viet bai.jpg
       Bà Phan Thị Mỹ Thanh -Phó bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh -ảnh : Kim Thoa

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành ngân hàng có giải pháp linh hoạt trong lĩnh vực cho vay đối với nông nghiệp để tiếp tục sản xuất.

Đối với du lịch kiến nghị có chính sách phát triển thu hút đầu tư đặc biệt công bố danh sách  quy hoạch vùng , điểm du lịch một cách rõ ràng có phân cấp trong quản lý

Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng có ý kiến đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tập trung đầu tư có cơ chế chính sách đặc thù cho các vùng kinh tế trọng điểm phía nam phát triển

Về y tế: Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành liên quan quan tâm đến tỉnh Đồng Nai là địa phương có tốc độ dân số cơ học tăng , chịu nhiều áp lực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, tăng cường hỗ trợ Đồng Nai về đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân

Ngoài ra các đại biểu cũng tập trung thảo luận về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu về Thực hiện chính sách tài khóa năm 2015

Công tác quản lý thu, chấp hành nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nợ đọng thuế.

Kết quả thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2015, tập trung vào một số khoản chi như: chi đầu tư phát triển, chi cho một số lĩnh vực quan trọng.

                                                                                                     Kim thoa

                                                                                


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

2

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/1/2017 11:01 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 6/5/2017 8:56 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa