Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý nợ công (sửa đổi) và luật tố cáo (sửa đổi)

Title

Thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý nợ công (sửa đổi) và luật tố cáo (sửa đổi)

Loại tin

Tin tức sự kiện

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

Thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý nợ công (sửa đổi) và luật tố cáo (sửa đổi)

Nội dung

​Chiều ngày 30/5/2017  thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) và Luật tố cáo (sửa đổi). 

- Đối với Luật tố cáo (sửa đổi) Tại buổi thảo luận đại biểu kiến nghị quy định rõ vào dự thảo luật các đơn tố cáo nặc danh không giải quyết .Về bảo vệ người tố cáo : nên cân nhắc lại các vấn đề về xác định trách nhiệm của người giải quyết tố cáo, cơ quan nào bảo vệ, hình thức bảo vệ như thế nào nhưng dự thảo luật chưa quy định. Thời gian giải quyết tố cáo ghi rõ trong Luật từ ngày nhận đơn và có biên nhận cho người tố cáo. Các nội dung khác trong dự thảo Luật tố cáo các đại biểu cơ bản nhất trí.hinh viet bai 30-5.jpg
                    Quang cảnh buổi thảo luận tổ- ảnh : Kim Thoa


- Đối với Luật quản lý nợ công (sửa đổi): Đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo luật tuy nhiên phạm vi điều chỉnh nợ công cần cụ thể hơn, cần quy định trách nhiệm của người đứng đầu của đơn vị cho vay và đơn vị vay, các biện pháp chế tài…

                                                                                                  Kim thoa


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

5

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/1/2017 10:50 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 6/1/2017 10:52 AM by System Account