Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Khắc phục khó khăn khi tinh giản biên chế

Title

Khắc phục khó khăn khi tinh giản biên chế

Loại tin

Tin hoạt động đoàn đbqh tỉnh

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Ngày 21-2, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Nội dung

​Ngày 21-2, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

img-hinh1-22022017.jpg  Ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng Đoàn​ đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi giám sát tại UBND huyện Nhơn Trạch.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Nhơn Trạch đã kiến nghị UBND tỉnh chuyển giao lại chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh về lại cho các địa phương nhằm thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý được chặt chẽ hơn; đẩy nhanh thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với tinh thần đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ.

Ngoài ra, UBND huyện cũng kiến nghị xem xét, giảm số lượng chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021 từ 18 xuống còn 10 chỉ tiêu; bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện có đủ nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong quá trình phát triển rất nhanh như hiện nay, nhất là các biên chế cho các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục. Một số UBND cấp xã kiến nghị có chính sách hỗ trợ thêm cho các cán bộ không chuyên trách cấp xã.

 img-hinh2-22022017.jpg
 Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Lương Hữu Ích báo cáo tại buổi giám sát

Đại diện đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị của huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, cũng theo đoàn giám sát, do đây là những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách thuộc tầm vĩ mô, thực hiện theo quy định của pháp luật, nên sẽ kiến nghị Quốc hội, UBND tỉnh xem xét sửa đổi những bất cập nói trên.

Trước mắt, huyện cần chú ý tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cũng như trong giải quyết công việc để giảm sức lao động cho cán bộ, công chức; tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, công vụ; kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực mà xã hội có thể đầu tư được trên lĩnh vực y tế, giáo dục để giảm gánh nặng cho ngân sách trong trả lương cho người lao động


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

13

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 2/22/2017 4:22 PM by System Account
Last modified at 6/13/2017 11:03 AM by System Account