Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo mẫu dấu, địa điểm làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai

Title

Thông báo mẫu dấu, địa điểm làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai

Body

​​Trụ sở làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai (Quảng trường tỉnh).
Địa chỉ: Số 1 – Đường Nguyễn Ái Quốc – Phường Tân Phong – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 061.3822535 – 061.3821241 – 061.3821254
Số fax: 061.3829847 – 061.3821216 – 061.3821230
UBBC tỉnh Đồng Nai xin thông báo để các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh được biết.

Đính kèm: 01-TB-UBBC thong bao-0103.pdf01-TB-UBBC thong bao-0103.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 3/4/2016 2:57 PM by Luong Thi Hoai Tam
Last modified at 3/4/2016 2:57 PM by Luong Thi Hoai Tam