Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri với các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri với các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Please approve Hội nghị góp ý Luật quản lý ngoại thương
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị góp ý Luật quản lý ngoại thương
Please approve Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề BOT
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề BOT
Please approve Khắc phục khó khăn khi tinh giản biên chế
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Khắc phục khó khăn khi tinh giản biên chế
Please approve Hội nghị góp ý kiến dự án Luật du lịch (sửa đổi).
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị góp ý kiến dự án Luật du lịch (sửa đổi).
Please approve Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn TRạch
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn TRạch
Please approve Tổ ĐBQH đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tổ ĐBQH đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Please approve Thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý nợ công (sửa đổi) và luật tố cáo (sửa đổi)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý nợ công (sửa đổi) và luật tố cáo (sửa đổi)
Please approve Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016
Please approve Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Please approve Thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)
Please approve Thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Please approve Thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước 2015
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước 2015
Please approve Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Please approve Chất vấn và trả lời chất vấn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chất vấn và trả lời chất vấn
Please approve Biểu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Biểu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương
Please approve Có giải pháp cho các sản phẩm nông nghiệp
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Có giải pháp cho các sản phẩm nông nghiệp
Please approve Lịch tuần từ ngày 10/7 đến 14/7/2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Lịch tuần từ ngày 10/7 đến 14/7/2017
Please approve Lịch tuần từ ngày 10/7 đến 14/7/2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Lịch tuần từ ngày 10/7 đến 14/7/2017
Please approve thông báo lịch làm việc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
thông báo lịch làm việc
Please approve thông báo lịch làm việc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
thông báo lịch làm việc
Please approve lịch tiếp công dân quý 3/2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
lịch tiếp công dân quý 3/2017
Please approve thông báo lịch làm việc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
thông báo lịch làm việc
Please approve thông báo lịch làm việc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
thông báo lịch làm việc
Please approve Đoàn công tác của Ủy ban kinh tế Quốc hội đến làm việc tại Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đoàn công tác của Ủy ban kinh tế Quốc hội đến làm việc tại Đồng Nai
Please approve Nâng cao các hoạt động trong tiếp xúc cử tri
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nâng cao các hoạt động trong tiếp xúc cử tri
Please approve Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp
Please approve Kiểm toán nhà nước
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Kiểm toán nhà nước
Please approve Trả lời ý kiến cử tri xã Giang Điền huyện Trảng Bom trước kỳ họp thứ 3-QH khóa 14
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Trả lời ý kiến cử tri xã Giang Điền huyện Trảng Bom trước kỳ họp thứ 3-QH khóa 14
1 - 30Next