Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: kỷ niệm 75 năm quốc hội

Loại tin

kỷ niệm 75 năm quốc hội

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

MauSac

 

Attachments

Created at 7/15/2020 11:06 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 7/16/2020 2:16 PM by Nguyễn Thị Kim Thoa