Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

GÓP Ý LUẬT

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

MauSac

 

Attachments

Created at 7/10/2017 4:01 PM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 7/13/2020 10:48 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa