Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Tin tức sự kiện

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

MauSac

#b40000

Attachments

Created at 4/4/2016 10:08 AM by System Account
Last modified at 12/12/2016 10:52 AM by System Account