Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

tin tức bầu cử

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

/

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

MauSac

#a5007c

Attachments

Created at 4/4/2016 10:05 AM by System Account
Last modified at 6/28/2017 9:43 AM by System Account