Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Tổ chức - Cán bộ

NoiDung

Phòng Tổ chức cán bộ


1. Phụ trách Phòng
Họ và tên: Trần Thị Lệ Chi
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1963
Quê quán: Thành Phố Huế

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Trưởng Phòng tổ chức
      -  Đảng: Ủy viên BTV 
Đảng  ủy - Chi ủy viên chi bộVăn phòng

Trình độ:
      -  Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
      -  Chính trị: Cao Cấp
      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:        
      -  Di động: 0948732288

Email: chittl@dongnai.gov.vn
  
Tran-Thi-Le-Chi.jpg

​​
2. Phó Trưởng Phòng
Họ và tên: Đoàn Minh Trí
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1983
Quê quán: Đồng Nai
Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Trưởng Phòng
      -  Đảng: 
Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ Văn phòng

Trình độ:
      -  Chuyên môn: Th.S Thủy sản
      -  Chính trị: Cao Cấp
      
-  Ngoại ngữ: B Anh Văn
      -  Tin học: Chứng chỉ A

Điện thoại:        
      -  Di động: 0909747160 
 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 5/27/2016 10:22 AM by System Account